Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


18 Μαρ 2011

Ανέβηκε στο 20% η έκπτωση φόρου για αναβάθμιση κατοικίας

Την αύξηση της έκπτωσης μέχρι 20% της δαπάνης για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών νομοθετεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία στο παρά πέντε πήρε πίσω το μπόνους επίτευξης στόχων για εφοριακούς.
Νέο πακέτο «20» αλλαγών-διορθώσεων κατατέθηκε στη Βουλή στο υπό συζήτηση στην Ολομέλεια φορολογικό νομοσχέδιο. Από την εισαγωγή νέας εκπιπτόμενης δαπάνης για όσους προχωρούν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους και τη διόρθωση και μείωση του τέλους ταξινόμησης για φορτηγά σε απόσυρση μέχρι τη
μη εκχώρηση των ακινήτων του Ελληνικού στην εταιρεία που θα αναλάβει την αξιοποίησή του και την ανάληψη δανείου 95 εκατ. ευρώ του Μεγάρου Μουσικής. Οι αλλαγές είναι οι εξής:
1 Εκπίπτει από το εισόδημα το 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ ή 10% της δαπάνης και για ποσό 3.001-6.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Περιβάλλον - αειφόρος ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ (γνωστό ως εξοικονομώ κατ' οίκον). Αφορά επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου, που θα προκύψουν έπειτα από ενεργειακή επιθεώρηση. Ισχυε έκπτωση από το φόρο μέχρι 10%.
Εφοριακοί χωρίς επίδομα στόχων
2 Απαλείφθηκε το ειδικό επίδομα επίτευξης στόχων για εφοριακούς. Αντ' αυτού προβλέπεται ότι σε περίπτωση επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του συμβολαίου αποδοτικότητας εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου επαναξιολόγησης (ορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών).
3 Στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων συμμετέχει και ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
4 Η εταιρεία που θα αναλάβει την αξιοποίηση του Ελληνικού υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλη σύμβαση διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου. Κατ' ουσίαν δεν εκχωρούνται τα ακίνητα αυτά στην εταιρεία αξιοποίησης, όπως προβλεπόταν με το αρχικό νομοσχέδιο.
5 Το Δημόσιο αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση δανείου 56,1 εκατ. ευρώ που πήρε η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου από την Εμπορική Τράπεζα το 2003.
6 Το Δημόσιο ανέλαβε απ' ευθείας την εξυπηρέτηση του δανείου 95 εκατ. ευρώ που πήρε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) από την Εθνική Τράπεζα το 2007. Με την αλλαγή που έγινε χθες, οι υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού θα διορίζουν την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΜΑ. Εν τούτοις ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε προφορικά ότι το Δημόσιο αναλαμβάνει και το διαχειριστικό έλεγχο.
7 Αμεση άσκηση ποινικής δίωξης συνιστά η διαβίβαση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στους κατά τόπους αρμόδιους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς Πρωτοδικών.
8 Από την ημερομηνία άσκησης της ποινικής δίωξης ξεκινάει η παραγραφή, όταν ο εισαγγελέας ζητήσει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος με απόκρυψη φόρου άνω των 150.000 ευρώ.
9 Η απαλλαγή από τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους (ή συνήθη διαμονή) στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ισχύει από 1.1.2011 και μετά.
10 Δεν αναζητούνται επιστροφές ΦΠΑ που έχουν καταβληθεί από τις εφορίες σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρο 41), που αφορούν επιδοτήσεις. Ως εκ τούτου πράξεις επιβολής ΦΠΑ, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν καταστεί οριστικές με οποιονδήποτε τρόπο.
-40% τα τέλη ταξινόμησης φορτηγών
11 Η μείωση κατά 40% του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση απόσυρσης φορτηγών αφορά οχήματα από 2.001 και μέχρι 3.500 κυβικά.
12 Ενα μήνα διορία έδωσε στον εαυτό του ο υπουργός Οικονομικών για την εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, το οποίο αντί 31ης Μαρτίου θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί μέχρι 30 Απριλίου 2011.
13 Ακόμα και υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να καταλάβουν θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, με την προϋπόθεση ότι θα καθοριστούν ειδικότερα πρόσθετα προσόντα. Οι υπάλληλοι Δ.Ε. μπορεί να καλύψουν το 5% των συνολικών θέσεων.
14 Στο ΣΔΟΕ μπορεί να υπηρετούν και υπάλληλοι με περισσότερο από 20 έτη υπηρεσίας, όχι πάνω από 25 έτη συνολικό χρόνο, και σε ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού αριθμού θέσεων.
15 Δυνατότητα έκπτωσης 2% από τα ακαθάριστα έσοδα για πωλήσεις αξίας μέχρι 700.000 ευρώ και για τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ).
16 Από τη Βουλή επιλέγεται ο φορολογικός διαιτητής και όχι από τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, των οποίων με κοινή απόφαση διορίζεται.
Ο πρόεδρος του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών είναι επίτιμος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή φορολογικών διαιτητών.
Μέχρι να αλλάξει ο Κανονισμός της Βουλής, ο πρόεδρος επιλέγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Η θητεία του είναι 5ετής και ανανεώνεται μία φορά. Ανάλογο καθεστώς ισχύει και για το διορισμό του αντιπροέδρου.
17 Δεν απαιτείται η καταβολή του 50% του προστίμου από επιχειρήσεις που προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια κατά πράξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
18 Επανέρχονται τα δωδεκατημόρια και για τους ΟΤΑ στην πραγματοποίηση δαπανών για μισθοδοσία προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε αυτούς, καθώς και προνοιακά επιδόματα, που προβλέπονταν με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο και αφορούσε το μεταβατικό στάδιο συνένωσής τους λόγω του «Καλλικράτη».
19 Δυσκολεύει η εκταμίευση προκαταβολών σε νομικά πρόσωπα, καθώς πριν από την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού απαιτείται η έκδοση εντολής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
20 Στο φορολογικό παρεισέφρησε και μια αλλαγή άσχετη με το υπουργείο Οικονομικών. Αφορά το υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την κατάργηση του χρονικού περιορισμού μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. *ENET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...