Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


21 Μαρ 2011

Το «πού είναι τα 50 δις οέο» με λεξάριθμους


thumb
Ο γνωστός αναλυτής - πρωταγω­νιστής των τηλεοπτικών σποτ μιας μεγάλης εταιρείας τηλεπι­κοινωνιών κι ενός από τους πλέον δια­φημισμένους πενταψήφιους αριθμούς πληροφοριών στην Ελλάδα, ο άνθρω­πος που έκανε λιανά όλες τις δυνατές και τις αδύνατες συσχετίσεις μεταξύ του 11, του 8, του 8 και του άλλου 8 (αυτός με το μακρύ μαλλί, το σέξι γυαλί και τη χροιά του Γερουλάνου), προσεγγίζει για λογαριασμό του «Π», με τον δικό του αξιωματικό τρόπο, το μυστήριο της τα­χείας και πλήρους συγκέντρωσης των 50 δις ευρώ...
...Δεδομένης της ισχύος της εμπε­δωμένης εικασίας του Ζαμπέτα ότι ο πενηντάρης, ο πενηντάρης είναι ένας νέος της εποχής, καθώς και της
συλλο­γικής πεποίθησης ότι θα γίνει το «έλα να δις», συνειδητοποιούμε μάνι - μάνι ότι και ο αριθμός 50 και ο συγκεκομ­μένος τύπος του «δισεκατομμυρίου», «δις», καίτοι φαινομενικά ξεκομμένοι, συνάδουν κάλλιστα στο ελληνικό συλ­λογικό ασυνείδητο. Πόσα ήταν άλλω­στε τα παλληκάρια που πήγανε στη Λι­βαδειά; 40. Πόσα αυγά μας μένουν από την ντουζίνα άμα φάει ο πληθωρισμός, στην καλύτερη περίπτωση, τα δύο εξ αυτών; 10. Όλο μαζί 50. Αν θυμηθούμε ότι ανήκουμε εις τη Δίς-η, καταλήγουμε και πάλι στο λεκτικό σύνολο «50 δις».
Σε ό,τι αφορά το 50..., όπως όλοι γνω­ρίζουμε, προέρχεται από πολλαπλασι­ασμό του «πάρε πέντε», με την έννοια της μούντζας, επί το επικαιροποιημένο «κάλλιο 10 και καρτέρει» που διέπει σήμερα τον ελληνικό δανεισμό. (Η ελ­ληνική κυβέρνηση, ως γνωστόν, πέτυχε την επιμήκυνση του «κάλλιο 5 και στο χέρι» και το έκαμε «άλλο τόσο»...). Επι­πλέον, το πέντε ως βάση στην κλίμακα του 10, το πέντε ως πρώτο σκέλος των ταβλικών ντορτίων, το πέντε ως μαγι­κός αριθμός της πεντάπτωτης κλίσης των ελληνικών ουσιαστικών αλλά και της πενταπλής πτώσης λόγω της κατάχρησης ελληνικών ουσιών και οινο­πνευμάτων, το πέντε του πεντάλ του πρωθυπουργικού ποδηλάτου που κά­ποτε αφήνιασε και έριξε τον αναβά­τη του κάτω... καθώς και το πέντε του ραδιενεργού πεντανίου, πολλαπλασια­σμένα επί τις δέκα πληγές του Φαραώ μας κάνουν όλα 50. Στο ίδιο αποτέλε­σμα καταλήγουμε αν στα 40 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής του «Θούριου» του Ρήγα, προσθέσουμε το ξεχασμένο σκάνδαλο της ΔΕΚΑ.
Τι μας μένει αν από τον ιαμβικό δε­καπεντασύλλαβο αφαιρέσουμε τα «πέ­ντε» για τα οποία λέγαμε παραπάνω; Δέκα. Αν αυτά τα δέκα τα ξαναπολλαπλασιάσουμε με το πέντε, τι παίρ­νουμε; Και πάλι 50. Συνυπολογίζοντας τώρα την αυταπόδεικτη συλλογιστική πως, «αν το Β ήτανε Δ και τούμπαλιν, αφενός θα μας είχε πάρει όλους ο Βι-άολος και αφετέρου η Άννα Βίσση θα ήταν Άννα Δίς-ση», πού καταλήγουμε; Στα 50 δις.
Τώρα... Για να επιστρέψουμε στην παλιά μου τέχνη κόσκινο των λεξάριθμων...
Τι μας δίνει η έκφραση «πωλείται ελληνική νήσος», αν την αναλύσουμε; 50. Τι μας δίνει η έκφραση «Οι Γερ­μανοί στην Κρήτη»; Άλλα 50. Και ποιο άθροισμα προκύπτει από τον λεξαριθμικό υπολογισμό της λέξης «φασκελοκουκούλωσ' τα!»; 666. Δηλαδή, όσο προκύπτει κι από την ανάλυση της έκ­φρασης «Ποιος τη χέζει την υφαλοκρη­πίδα;», «Είναι κεφάτος, γυρίζει από το Eurogroup, είναι κεφάτος γυρίζει από το Eurogroup...Κι από 'κεί κοντά ή λίγο πιο μακριά ψωνίζουν οι άλλοι πιο καλά από το Ελλάς Παρ...» και, τέλος, «πήρα­με μια βαθιά ανάσα». Αν από τα παρα­πάνω αφαιρέσουμε το 616 που μας δί­νει το «Ποιο Καστελόριζο;», «Μια φορά κι έναν καιρό το Ελληνικό ήταν ελληνι­κό» και το «Αρχαιοελληνικά Μνημεία Co», μας μένουν 50. Βάλτε και το δις από την κοινή παραδοχή ότι «έρχονται χρόνοι δίσεκτοι», επιστρέφουμε στο ζητούμενό μας, ήτοι στα 50 δις.
Επιπλέον, η ανάλυση του όρου «απο­πληρωμή του ελληνικού χρέους» μας δίνει το 11.838, νούμερο που πιθανότατα ταυτίζεται και με την τελική χρο­νιά ολοκλήρωσης. ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...