Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


20 Μαρ 2011

Η «μαϊμού» με τη... δραχμή


thumb
Μια περίεργη «επιστολή» που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στα μέσα της περασμένης εβδομάδας θορύβησε κυβέρνηση και τραπεζίτες. Ο άγνωστος επιστολογρά­φος, που αυτοαποκαλούνταν τραπεζι­κό στέλεχος (πρώτο στοιχείο μιας πιθανότατης προβοκάτσιας) περιέγρα­φε με μελανά χρώματα τόσο την κατάσταση της οικονομίας όσο και (κυρίως) του τραπεζικού συστήματος.

Και καθώς η περιγραφή για την κα­τάσταση της οικονομίας απηχούσε (ιδιαιτέρως) γλαφυρά την πραγματι­κότητα, οδήγησε πολλούς να την πιστέψουν και στα... υπόλοιπα. Άλλωστε από τις αρχές της εβδομάδας, μέσω ορισμένων γραφείων, αλλά και από στόμα σε στόμα, διακινούνταν το σε­νάριο ότι οι Ευρωπαίοι «δεν θα μας δώσουν την επιμήκυνση» και πως στις 25 Μαρτίου ο πρωθυπουργός θα έβρι­σκε την αφορμή για να ανακοινώσει την έξοδο από το ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί μια άτακτη αναδιάρ­θρωση και άγαρμπη χρεοκοπία.
Σε αυτό το κλίμα και με τους πολίτες να σκέφτονται να τρέξουν στις τράπε­ζες για να τραβήξουν τα τελευταία ευρώ, εύλογο ήταν η επιστολή να φτιάξει περισσότερο το κλίμα.

Τι έλεγε η... μαϊμού
«Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας μας και θέλω να σας ενημερώσω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα επικρατεί πανικός στις μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό» άρχιζε το... συστημένο γράμμα. Και συνέχιζε:
«Συγκεκριμένα σχεδόν όλες οι με­γάλες εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους σε τράπεζες του εξωτερι­κού και έχει δοθεί σαφής εντολή να σταματήσει κάθε είδους πληρωμή. Έχουν μεταφέρει ακόμα και τα απο­θεματικά των μισθοδοσιών αυτού του μήνα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα ιδιωτικά κεφάλαια επιχειρηματιών, στελεχών σε εταιρείες, πολιτικών, δη­μοσιογράφων και τραπεζικών. Καθημερινά γίνονται μεταφορές αυτών σε τράπεζες του εξωτερικού».
Κι αν οι ψαρωμένοι αναγνώστες δεν είχαν πειστεί, συνέχιζε: «Σε επα­φές και συναντήσεις που είχα με συ­ναδέλφους αλλά και με άτομα του υπουργείου Οικονομικών, όλοι έχουν την ίδια άποψη: Ετοιμάζεται χρεοκοπία ή επιστροφή στη δραχμή σε λίγες ημέρες και δεν το ανακοινώνουν για να δε­σμεύσουν τις καταθέσεις των ιδιωτών και να απο­φύγουν τον πανικό και το bank run».
Το «συστημένο» προκάλεσε πανι­κό ακόμη και στους ειδικούς. Άλλω­στε πολλοί απ’ αυτούς γνώριζαν ότι το πρώτο δίμηνο της χρονιάς οι Έλληνες σήκωσαν 6 δισ. ευρώ, όχι για να τα στείλουν στην Κύπρο ή την Ελβετία, αλλά για να τα κρατήσουν στα συρτά­ρια τους (τον Ιανουάριο έφυγαν κατα­θέσεις ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ και τον Φεβρουάριο η φυγή καταγράφη­κε στο ποσό των 2 δισ. περίπου). Όσοι μάλιστα μιλούσαν με τους τραπεζίτες γνώριζαν την αγωνία τους, η οποία εντάθηκε την επομένη της Καθαράς Δευτέρας.
Την ημέρα που παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές στα γκισέ των ελληνι­κών πιστωτικών ιδρυμάτων, όπου κα­ταθέτες ρωτούσαν με αγωνία για το αν θα χάσουν τα λεφτά τους. Το σκη­νικό ήταν συ-στημένο, αλλά τελικά δεν πέτυχε τον στόχο του. Αν και η επιστολή κυκλοφόρησε ανενόχλητα για δύο ημέρες σε όλα σχεδόν τα ελ­ληνικά mail προτού η Εισαγγελία (επι­τέλους) επέμβει, οι ψύχραιμες φωνές και απόψεις επικράτησαν. Και βέβαια δεν ήταν η πίστη ότι η χώρα θα γλιτώ­σει κάποιας μορφής χρεοκοπία, αλλά η αμφιβολία ότι ένα σενάριο πανικού μπορεί να δώσει σωστές επιλογές.

Έπεσε πανικός

Ποιον όμως μπορούσε να εξυπηρε­τήσει η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος; Τόσο στο υπουργείο Οι­κονομικών (και στο Μέγαρο Μαξίμου, που  επίσης  τρομοκρατήθηκε στην προοπτική να πάει ο πρωθυπουργός στη Βιέννη την ώρα που η χώρα κατέρ­ρεε) όσο και στα επιτελικά γραφεία των τραπεζών άρχισαν να ψάχνουν. Μπορεί η Εισαγγελία να δώσει την απάντηση όσον αφορά την ταυτότητα του αποστολέα - προβοκάτορα, αλλά σημασία έχει ποιοι μεγάλοι παράγο­ντες κρύβονται από πίσω.
Στο υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ψάχνουν τα βιβλία των επιχειρήσε­ων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Αυτών που έχουν υψηλό δανεισμό και που πιθανώς μια μετα­τροπή των δανείων σε νόμισμα εκτός ευρώ να τους βόλευε, μια και έτσι θα πλήρωναν λιγότερα στο μέλλον.
Ακόμη άνοιξαν και τους φακέλους των πιο μεγάλων από τις σχεδόν 1.000 εταιρείες που έχουν υπαχθεί ή έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρ­θρο 99 από το 2007 μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και εισηγμένες που κινήθηκαν έτσι για να προστα­τευθούν από τους πιστωτές τους.
Τελικά οι υποψίες τους κινούνται περισσότερο προς έναν ακόμη μεγα­λύτερο όμιλο, ο οποίος υποχώρησε σημαντικά σε κεφαλαιοποίηση τους τελευταίους αρκετούς μήνες αντιμε­τωπίζοντας και έντονα προβλήματα ρευστότητας, για τον οποίο ακούγεται ότι μια ακραία μεταβολή των καταστά­σεων θα εξυπηρετούσε τα επιχειρημα­τικά του σχέδια, που σήμερα δείχνουν να μην έχουν λύση και προοπτική.
Σε κάθε περίπτωση η εισαγγελική έρευνα είναι αυτή που πρέπει να δώ­σει την απάντηση...ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...