Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


15 Μαρ 2011

Οι νέες συντάξεις με διαδοχική ασφάλισηΜικρά κέρδη που εξανεμίζονται από τις μεγάλες παγίδες, κρύβει ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Βοηθούν μεν (και μόνο τους μισθωτούς) οι συντελεστές ωρίμανσης των αποδοχών, όμως την ίδια στιγμή οι ασφαλισμένοι πέφτουν στην παγίδα της αύξησης των ορίων ηλικίας και της μόνιμης μείωσης της τελικής σύνταξης, κατά 6% ετησίως, αν θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της συνταξιοδότησής τους νωρίτερα!
Το νέο τοπίο στη «διαδοχική» αφορά πάνω από 2 εκατ. εργαζόμενους και έρχεται να ξεκαθαρίσει η εφαρμοστική εγκύκλιος που εξέδωσε χθες το ΙΚΑ, 8 μήνες μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου 3863/10.
Κερδισμένοι, υπό προϋποθέσεις, από τους συντελεστές ωρίμανσης των αποδοχών θα είναι όσοι έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα ταμεία μισθωτών (π.χ. από ΔΕΗ σε ΙΚΑ και από ΙΚΑ σε Δημόσιο). Ουδέτεροι ή και με οριακές απώλειες θα είναι όσοι έχουν περάσει από ταμεία ελευθεροεπαγγελματιών και μετά ασφαλίστηκαν ως μισθωτοί, καθώς θα πρέπει να συμβιβαστούν με μειωμένη σύνταξη από τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών αν δεν πιάνουν τα όρια ηλικίας που απαιτεί η νομοθεσία τους.

Για παράδειγμα:

1) Άνδρας 58 ετών με 7.500 ένσημα ΙΚΑ και 3.450 στον ΟΑΕΕ (σύνολο 10.950) υπέβαλλε αίτηση στο ΙΚΑ τον Φεβρουάριο του 2011. Χρειάζεται 10.800 ημέρες εργασίας για πλήρη σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας του. Όμως ο ΟΑΕΕ δίνει σύνταξη στο 60ο έτος. Ετσι, ο ασφαλισμένος θα δηλώσει αν θέλει να πάρει το τμήμα σύνταξης του ΟΑΕΕ μειωμένο κατά 12%, ή αν θα περιμένει να γίνει 60 ετών οπότε για την πάρει ολόκληρη!

2) Μητέρα ανήλικου 50 ετών, με 4.500 ένσημα στο ΙΚΑ και 2.000 στον ΟΑΕΕ. Σύνολο, 6.500 ένσημα. Κατοχύρωση / θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010 σαν μητέρα ανήλικου τέκνου με 5.500 ημέρες εργασίας και μειωμένη
σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας της. Το ΙΚΑ είναι τελευταίος και απονέμων οργανισμός, όμως ο ΟΑΕΕ δεν μπορεί να δώσει σύνταξη πριν το 55ο έτος της ασφαλισμένης. Που σημαίνει ότι αν η εν λόγω γυναίκα θέλει να πάρει και τις δύο συντάξεις, στα 50 της θα αποδεχτεί μείωση κατά 30% στο τμήμα σύνταξης του ΟΑΕΕ.

Πότε δίνεται μειωμένη σύνταξη

Όταν το ΙΚΑ βγάζει σύνταξη σε όριο ηλικίας μικρότερο από το όριο με το οποίο συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, δηλαδή το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες και ο συνταξιούχος με αίτησή του δηλώνει ότι επιθυμεί η τμηματική σύνταξη του συμμετέχοντα οργανισμού καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτή του ΙΚΑ, τότε η σύνταξη θα μειωθεί κατά 0,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη
συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας, όπως αυτά
διαμορφώνονται κατά την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.

Παράδειγμα:
* Μητέρα ανηλίκου 52 ετών με 3.000 ένσημα ΙΚΑ και 2.500 ΟΑΕΕ. Σύνολο 5.500 ένσημα. Κάνει αίτηση στο ΙΚΑ σαν μητέρα ανήλικου τέκνου με 5.500 ημέρες εργασίας και μειωμένη σύνταξη στο 52ο έτος της ηλικίας της.
Ο ΟΑΕΕ όμως μπορεί να δώσει το μερίδιο της δικής του σύνταξης σε ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 με τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, δηλαδή στο 56ο έτος της ηλικίας της. Επομένως αν η ασφαλισμένη θελήσει να πάρει τη σύνταξη του ΟΑΕΕ στο 52ο έτος, τότε θα μειωθεί κατά 24%.
Όταν το ΙΚΑ είναι συμμετέχων φορέας τα όρια ηλικίας για την πλήρη σύνταξη είναι για τους άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τις γυναίκες και για τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των 10.500 ημερών εργασίας, το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά ώς το 60ο έτος.ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

1. Η αίτηση υποβάλλεται στο τελευταίο ταμείο όπου έχει ασφάλιση ο εργαζόμενος. Χρειάζονται 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες εργασίας), εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία (για σύνταξη γήρατος) και 40 μήνες (1000 ημέρες εργασίας) εκ των οποίων 12 μήνες (ή 300 ημέρες) την τελευταία πενταετία (αναπηρίας, θανάτου). Αν δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις, τότε η αίτηση υποβάλλεται στο ταμείο όπου ο ασφαλισμένος έχει τα περισσότερα ένσημα.
Για παράδειγμα: Τελευταίο ταμείο ΟΑΕΕ με 1.200 ένσημα και προτελευταίο το ΙΚΑ με 7.000 ένσημα. Η αίτηση θα υποβληθεί στο ΙΚΑ. Αν όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τα όρια ηλικίας, τότε η αίτηση επιστρέφει στον ΟΑΕΕ με προϋπόθεση τις 1000 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι 300 την τελευταία πενταετία.

2. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης τιμαριθμοποιούνται και στη συνέχεια επάνω στους καινούργιους μισθούς μπαίνουν οι συντελεστές ωρίμανσης (πίνακας). Ωφελημένοι είναι μόνο όσοι έχουν ασφαλιστεί σε ταμεία μισθωτών και όχι σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών.

3. Για τα Ταμεία Αυτοτελώς Απασχολούμενων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) λαμβάνονται υπόψη ειδικοί συντελεστές που μετατρέπουν τις εισφορές σε συντάξιμες αποδοχές. Οταν ο χρόνος ασφάλισης στα Ταμεία Αυτοτελώς Απασχολούμενων είναι μέχρι και την 31/3/1976 το ποσοστό ασφαλίστρου καθορίζεται σε 12,75%. Από 1/4/1976-30/9/1990 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 14,25%. Από 1/10/1990-30/6/1991 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 15,75%. Από 1/7/1991 - 31/12/1992 το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 17,25%.
Από 1/1/1993 και μετά το ποσοστό ασφαλίστρου είναι 20%.

ΠΟΙΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙ Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Παράδειγμα

Ασφαλισμένη πραγματοποίησε: α) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.200 Η.Ε. τη χρονική περίοδο 1/1997 - 12/2010 και β) στην ασφάλιση του Δημοσίου 2.400 Η.Ε. τη χρονική περίοδο 8/1985 - 7/1993, συνολικά 6.600 Η.Ε.
Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη γήρατος στο Ιδρυμα, που είναι ο τελευταίος ασφαλιστικός της φορέας, την 18/2/2011 που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής της στο Δημόσιο με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης. Το ποσό των συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται σε 850,00 ευρώ.

Η τμηματική σύνταξη του ΙΚΑ ανέρχεται σε:

847,77 x 4.200 = 534,49 ευρώ
6.600

Για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης του Δημοσίου εργαζόμαστε ως εξής:

Το ποσό των συντάξιμων αποδοχών πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Ωρίμανσης 1,319 που αντιστοιχεί σε 14 έτη ασφάλισης που πραγματοποίησε στην ασφάλιση του Ιδρύματος από τη διακοπή της ασφάλισης στο Δημόσιο (1993), μέχρι το προηγούμενο έτος (2010) της υποβολής της αίτησης και διαμορφώνεται σε 1.121,15 ευρώ.
Με βάση τις επαναπροσδιοριζόμενες αποδοχές 1.121,15 ευρώ υπολογίζουμε την τμηματική σύνταξη του Γ.Λ.Κ. με βάση το ποσοστό του (2,286%) και είναι 205,04 ευρώ.

Το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γ.Λ.Κ. (539,49 + 205,04) ανέρχεται σε 744,53 ευρώ, επανεντάσσεται στην 22η Α.Κ. και χορηγείται το ποσό των 772,80 ευρώ.

Χωρίς τον Συντελεστή Ωρίμανσης (Σ.Ω.) η συμμετοχή του Γ.Λ.Κ. θα ήταν:

850,00 x 2.400 x 2,286% = 155,45 ευρώ
300
και το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γ.Λ.Κ. (539,49 + 155,45) θα ανερχόταν σε 694,94 ευρώ, θα επανεντασσόταν στην 20ή Α.Κ. και θα χορηγείτο το ποσό των 709,07 ευρώ.ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...