Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


9 Ιουν 2011

Ασφαλιστικό: νέα µέτρα €1,65 δισ. Τι θα περιλαµβάνει το πρόσθετο πακέτο περικοπών που προωθεί το υπουργείο ΕργασίαςΠερικοπές συντάξεων, εφάπαξ και κοινωνικών επιδοµάτων θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το πρόσθετο πακέτο µέτρων που θα επιβάλει το υπουργείο Εργασίας, ο λογαριασµός του οποίου ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου, οι αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης το 2010 (-4,35% του ΑΕΠ) και η σηµαντική επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών στο α’ τρίµηνο του 2011 (αύξηση ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2011 στο 15,9%) έχουν άµεση επίπτωση στο σκέλοςτόσο των εσόδων όσο και τωνδαπανών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής.

Τα πρόσθετα µέτρα για το 2011 θα αφορούν:

Μέτρα εξορθολογισµού των φαρµακευτικών και των λοιπών δαπανών Υγείας (365 εκατ. ευρώ).

Εξορθολογισµό κοινωνικών παροχών - επιδοµάτων - προγραµµάτων (445 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για µέτρα που αφορούν θέσπιση εισοδηµατικών κριτηρίων στην καταβολή των κοινωνικών παροχών καιεπιδοµάτων.

Αύξηση εσόδων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και αλλαγές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις - εφάπαξ (425 εκατ.ευρώ). Εδώ εντάσσονται οι πρόσθετεςπερικοπές στις συντάξεις(κύριες, επικουρικές και αναπηρικές)που προωθεί το υπουργείο.

Στήριξη της απασχόλησης µε εισφορά αλληλεγγύης 425 εκατ. ευρώ. Παράλληλα µε τα νέαµέτρα που έχουν ήδη δροµολογηθεί, έχει ανακοινωθεί και µια σειρά από παρεµβάσεις µε τον τελευταίο ασφαλιστικό και εργασιακόνόµο, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρµογήτους επόµενους µήνες. Ετσι, συνολικά έρχονται οι ακόλουθες ανατροπές στα εργασιακά:

Επέκταση από 6σε 9 µήνες του χρόνου για τον οποίο επιτρέπεται η εκ περιτροπής απασχόληση.

Κατάργηση της προσαύξησης 7,5% των αποδοχών ατόµων που εργάζονται λιγότερες από 4ώρες ηµερησίως, καθώς και της προσαύξησης 10% για πρόσθετη εργασία όσων εργάζονταν µε µερική απασχόληση.

Επέκταση της δοκιµαστικήςπεριόδου απασχόλησης ενός νεοπροσλαµβανοµένου σε ένα έτος, από δύο µήνες που ίσχυε µέχρι πρόσφατα.

∆ιευκόλυνση νεοπροσλαµβανόµενων νέων από 18 έως 25 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία διάρκειας µέχρι 24 µήνεςµε το 80% του κατώτατου µισθού τής εκάστοτε ισχύουσας συλλογικής σύµβασης εργασίας.

Επέκταση από 18 σε 36 µήνες του χρόνου κατά τον οποίο επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόµενος σε έµµεσο εργοδότη.

Αύξηση από 2 σε 3 χρόνια της περιόδου εντός της οποίας µπορούν να γίνουν έως τρεις ανανεώσεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου χωρίς να µετατραπούν σε αορίστου.

Ολοκλήρωση βάσει χρονοδιαγράµµατος των αναλογιστικών µελετών για όλα ταεπικουρικά ταµεία,µε ταυτόχρονο επανακαθορισµότου ύψους των επικουρικών συντάξεων. Επικαιροποίηση του καθεστώτος της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, έπειτα από διάλογο µε τους κοινωνικούς φορείς και επιστηµονική τεκµηρίωση.

Ελεγχος των συντάξεων µέσω του Ενιαίου Κέντρου Πληρωµής.

Λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας για όλα τα Ταµεία.

Νέες παρεµβάσεις που φέρνουν κι άλλες ανατροπές στα εργασιακά

Μεγαλώνει η µαύρη τρύπα

Οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη των εσόδων και δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων, σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, είναι:

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας, από το 11,5% κατά µέσο όρο το 2010, στο 14,5% για το σύνολο του 2011 (µε ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά στο α’ τρίµηνο του 2011), έχει ως συνέπεια τη µείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,02 δισ. ευρώ Η µέση µείωση των ονοµαστικών µισθών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατά 4,7% το 2011 σε σχέση µε το 2010, έχει ως συνέπεια τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 580 εκατ.

ευρώ Η αύξηση της δαπάνης για τακτικά και εποχικά επιδόµατα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, δεδοµένης της αύξησης της ανεργίας κατά τη διάρκεια του 2011, αναµένεται να αγγίξει τα 400 εκατ. ευρώ Η εφαρµογή προγραµµάτων για τη στήριξη της απασχόλησης µέσω του ΟΑΕ∆, συνολικού ύψους 860 εκατ. ευρώNEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...