Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


9 Ιουν 2011

Μπλόκο στα λεφτά των οφειλετών του Δημοσίου

Στη δέσμευση χρημάτων φορολογούμενων-οφειλετών από μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές, τραπεζικά δάνεια, πωλήσεις αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ακόμα και συνάλλαγμα προχωράει το Δημόσιο προκειμένου να εισπράξει τα χρέη του.
Με χθεσινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά σφίγγει ο κλοιός έναντι όσων χρωστούν στο Δημόσιο, καθώς τους μπλοκάρουν τα χρήματα που ενδεχομένως ετοιμάζονται
να εισπράξουν από οπουδήποτε. Βασική αρχή είναι ότι πρώτα θα παρακρατείται η οφειλή προς το Δημόσιο και στον φορολογούμενο θα αποδίδεται το εναπομείναν ποσό.
Η διαδικασία που προβλέπεται, με στόχο την είσπραξη των περίπου 10 δισ. ευρώ που θεωρούνται «εισπράξιμα» επί συνόλου περίπου 36 δισ. ευρώ, συνοψίζεται σε 10 σημεία:
1 Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του λόγω χρεών, ούτε υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, τότε η εφορία εκδίδει βεβαίωση ότι υπάρχει οφειλή προς το Δημόσιο.
2 Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται αντί του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (χορηγείται μόνο όταν δεν υπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο) στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής.
3 Λήπτες της βεβαίωσης είναι δήμοι, κοινότητες, νομαρχίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες-δημοτικές-κοινοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, ιδιοκτήτης που μεταβιβάζει ακίνητο, γονέα που κάνει γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, μεταβίβαση οχημάτων (μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μη επαγγελματικά θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα), καθώς και μεταφορά συναλλάγματος.
4 Δεν κατάσχονται χρήματα, καθώς δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας όταν υπάρχει αμοιβή από εξαρτημένη εργασία, σύνταξη, διατροφή, έξοδα νοσηλείας ή κηδείας που δίνονται απευθείας σε μισθωτό ή συνταξιούχο ή οικογένειά του ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αγροτικές αποζημιώσεις, δικαιούχοι στεγαστικού δανείου με υποθήκη κ.λπ.
5 Βάσει της βεβαίωσης οφειλής, που έχει διάρκεια ισχύος ένα μήνα, αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι το ύψος της οφειλής στην εφορία.
6 Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, βάσει της βεβαίωσης οφειλής.
7Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου η βεβαίωση οφειλής μπορεί να ζητηθεί από τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί εκκαθάριση ή πληρωμή προς τον οφειλέτη, συμβολαιογράφο για μεταβίβαση ακινήτου ή και τον οφειλέτη όταν δεν μπορεί να πάρει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
8 Στην αίτηση λήψης βεβαίωσης οφειλής αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ΑΦΜ) ή νομικού (επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ) προσώπου, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί, το ακριβές ποσό αν αφορά εξόφληση πληρωμής ή το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου.
9 Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφεται το ακριβές ύψος του χρέους, ατομικό ή συνυποχρέωσης/συνυπευθυνότητας.
10 Βάσει της βεβαίωσης αυτής, ο λήπτης της αποδίδει στο Δημόσιο την οφειλή από το ποσό που θα εισπράξει εντός 10 ημερών από τη μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν 3 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ο συμβολαιογράφος αποδίδει το ποσό εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου. *ΕΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...