Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


23 Ιουν 2011

Σχέδιο εξάµηνης αναστολής πλειστηριασµών για α’ κατοικία


Την παράταση της αναστολής πλειστηριασµών για χρέη από δάνεια α’ κατοικίας για ένα ακόµη εξάµηνο,δηλαδή µέχρι το τέλος του 2011, εξετάζει η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή καιµέσα στις επόµενες ηµέρεςαναµένεται να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις µε το υπουργείο Οικονοµικών. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, η τροπολογία που θα προωθηθεί, να προβλέπει ότι θα προστατεύεται και η κύρια κατοικία οφειλετών που έχουν την ιδιότητα του εµπόρου και σήµερα εξαιρούνται της ρύθµισης.

Αν δεν δοθείη νέα αναστολή – η ισχύουσαλήγειστις 30 Ιουνίου 2011 –, πολλά σπίτιακινδυνεύουν να βγουν «στο σφυρί» καθώς οι τράπεζες έχουν ήδηπρογραµµατίσει πλειστηριασµούς για τις πρώτες ηµέρες του Ιουλίου. Οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει την παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών για ένανχρόνο και υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες δεν προχωρούν, όπως οφείλουν, τα αιτήµατα των δανειοληπτών για υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του νόµουγια τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.

Συγκεκριµένα, χθες µε επιστολή της προς τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ επισηµαίνει ότι θα πρέπει άµεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα ρύθµιση καθώς ήδη αρκετές τράπεζες έχουν προσδιορίσει δεκάδες πλειστηριασµούς από την Τετάρτη 6 Ιουλίου.

Στην επιστολή της η καταναλωτική οργάνωση κάνει λόγο για αριθµητική ανεπάρκεια των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων να εξετάσουν προσφυγές δανειοληπτών που θέλουν να ενταχθούν στις ρυθµίσεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και ζητά να τροποποιηθεί ο νόµος ώστε η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο από τον οφειλέτη να επιφέρει την αυτοδίκαιη αναστολή κάθε καταδιωκτικού ή ασφαλιστικού µέτρου έναντι της κύριας ή µοναδικής του κατοικίας, προκειµένου να γλιτώνουν οι οφειλέτες µεγάλο µέρος των δικαστικών εξόδων.

Επισηµαίνει επίσης ότι ηπαράταση της αναστολής είναι επιβεβληµένη καθώς πολλά είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν έχουν µέχρι σήµερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των αιτηµάτων πουέχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες για να ενταχθούν στις ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Ενδεχόµενη παράταση της αναστολήςθα βοηθούσε ώστε οι οφειλέτες που βρίσκονται πραγµατικά σε µόνιµη αδυναµία, να έχουντη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν ευδοκιµή σει ο συµβιβασµός, να οργανώσουν την προστασία τους µέσα από τη δικαστική ρύθµιση των χρεών τους.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ. Σύµφωνα µε την ισχύουσαδιάταξη, η αναστολή που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τόσο τους πλειστηριασµούς που επισπεύδονται από τις τράπεζες για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ όσοκαι αυτούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε εις βάροςτης πρώτης ήτης µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, ενώ την αναγκαστική εκτέλεση αποφεύγουν και όσοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για υπαγωγή στον νόµο (3869/2010) για τη «ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».

Ηδη οι αιτήσεις σταΕιρηνοδικεία για τη ρύθµιση χρεώνανέρχονται περίπου σε 1.600 και, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, δεν αποκλείεται µέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν ακόµη και τις 5.000. Από τηνπλευρά των τραπεζών, πάντως, υποστηρίζεται ότι έχει αυξηθεί το ποσοστότων επισφαλειών τους από δάνεια λόγω της κατάστασης στην αγορά και της αύξησης της ανεργίας, γι’ αυτό και οι πιθανότητες να προχωρήσει η κυβέρνηση σε νέα παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών είναι πολύ ισχυρές.

Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ
Καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα σε νέα ρύθµιση, καθώς ήδη αρκετές τράπεζες έχουν προσδιορίσει δεκάδες πλειστηριασµούς ακινήτων, αρχής γενοµένης από την Τετάρτη 6 Ιουλίου NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...