Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


25 Ιουλ 2011

Μαχαίρι στα κλιμάκια του Δημοσίου Αυστηρές προϋποθέσεις για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων
Μαχαίρι στα μισθολογικά κλιμάκια και αυστηρές προϋποθέσεις για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, που θα παρουσιαστεί σύντομα από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Τα επιτελεία των δύο υπουργείων κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να ανακοινώσουν έως τις αρχές Αυγούστου τις βασικές αρχές του ενιαίου μισθολογίου, σύμφωνα και με τη σχετική δέσμευση που έχει προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μία από τις αρχές αυτές θα είναι η καθιέρωση υπαλλήλων δύο ταχυτήτων, ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Η διαφοροποίηση θα γίνει ανάμεσα στους υπαλλήλους Υποχρεωτικής (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και σε εκείνους της Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Βασική αλλαγή στην οποία προσανατολίζεται η κυβέρνηση είναι να μη δίνεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης από τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να πάρουν τον ανώτερο βαθμό, ενώ απαιτείται πλέον μεγαλύτερος χρόνος προϋπηρεσίας ώστε και οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ να φτάσουν στον ανώτερο βαθμό, που θα ανοίγει τον δρόμο για να γίνει κάποιος προϊστάμενος.

5+3 ΒΑΘΜΟΙ. Ειδικότερα, θα παραμείνουν οι πέντε σημερινοί βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί από Ε', που είναι ο χαμηλότερος, έως Α' που είναι ο ανώτερος. Ωστόσο, οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα χρειάζονται πλέον από 16 έως 18 χρόνια για να φτάσουν στον ανώτερο βαθμό Α' αντί των 13 και 15 που απαιτούνται αντιστοίχως σήμερα. Αύξηση του χρόνου προαγωγής προβλέπεται και για τους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τον βαθμό Α' σε 13 αντί για 11 χρόνια, ενώ οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα λαμβάνουν τον βαθμό αυτό ύστερα από 9 έτη προϋπηρεσίας έναντι 5 που σήμερα ισχύει.
Παράλληλα, θα προστεθούν άλλες τρεις υποκατηγορίες στον βαθμό Α'. Συγκεκριμένα, η κατηγορία Α-3 στην οποία θα εντάσσονται όσοι γίνονται τμηματάρχες, η κατηγορία Α-2 για τους διευθυντές και η κατηγορία Α-1 για τους γενικούς διευθυντές του Δημοσίου. Καινοτομία του νέου μισθολογίου αποτελεί και η προσθήκη εξετάσεων ώστε να κριθεί κάποιος υπάλληλος ικανός να ενταχθεί σε αυτές τις τρεις κατηγορίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός από τα τυπικά προσόντα που ήδη προβλέπονται, θα καθοριστούν ειδικές δοκιμασίες - γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις - για την κατάληψη μίας εκ των 30.000 θέσεων ευθύνης που υπάρχουν. Σταδιακά όμως θα υπάρξει και περιορισμός κατά 30% των 24.000 προϊσταμένων στο Δημόσιο και των 6.000 προϊσταμένων σε ΔΕΚΟ στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» στο κράτος που θα οδηγήσει σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών και φορέων.

10 ΑΠΟ 18. Με το ενιαίο μισθολόγιο θα υπάρξει σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με τα μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία όπως εκτιμάται θα περιοριστούν δραστικά και θα φτάσουν τα 10 από 18 που υπάρχουν επί του παρόντος. Οπως έχει ανακοινωθεί ήδη, η μετάβαση από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο επόμενο δεν θα γίνεται πλέον αυτόματα με τη συμπλήρωση δύο ετών. Με τις νέες ρυθμίσεις, για να αλλάξει ένας δημόσιος υπάλληλος κλιμάκιο θα περνάει από αυστηρή αξιολόγηση και μόνον εάν διαπιστωθεί πως είναι αποδοτικός θα δίνεται πράσινο φως για τη μισθολογική ωρίμαση.
Ψαλίδι θα μπει και στα επιδόματα καθώς θα διατηρηθούν μόνο το οικογενειακό - οι σκέψεις είναι μάλιστα να δίνεται μόνο για την ύπαρξη τέκνων και να καταργηθεί το επίδομα γάμου -, το επίδομα ειδικών συνθηκών απασχόλησης το οποίο λαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται για τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές.ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...