Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


27 Ιουλ 2011

Εκδοση-εξπρές αδειών οικοδομής

«Ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες-εξπρές», ουσιαστική κατάργηση των πολεοδομιών με τη μορφή που τις ξέρουμε ως σήμερα, οικοδομικές εργασίες με την αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού και έλεγχοι σε κάθε στάδιο της οικοδομής από ορκωτούς μηχανικούς. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο για το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών που παρουσίασε χτες στο υπουργικό
συμβούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα το νομοσχέδιο τέθηκε από χτες σε δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει στις 8 Αυγούστου.

Με τις νέες ρυθμίσεις:
Καθιερώνονται δύο προκαταρκτικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποβάλλονται, ηλεκτρονικά στην πολεοδομία δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες προκειμένου να ληφθεί «έγκριση δόμησης». Η πολεοδομία ελέγχει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία ως προς την τήρηση της νομοθεσίας καθώς και τη νομιμότητα τυχόν κατατμήσεων ή κτισμάτων στο οικόπεδο και χορηγεί την έγκρισή της. Αυτή χορηγείται μέσα σε πέντε ημέρες και έχει ισχύ εννέα μηνών.
Ακολουθεί η κατάθεση δικαιολογητικών και μελετών για την έκδοση «άδειας δόμησης». Η πολεοδομία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και των μελετών και αφού όλα είναι εντάξει, ο φάκελος αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στο αρχείο της ενώ ενημερώνεται και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο αδειών στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ισχύς
Η άδεια δόμησης εκδίδεται μέσα σε δύο ημέρες και ισχύει για τέσσερα χρόνια με δυνατότητα επέκτασης. Σε περίπτωση κτιρίων με εμβαδόν μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ. η άδεια ισχύει για έξι χρόνια. Η ισχύ της άδειας παρατείνεται κατόπιν αυτοψίας. Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των όψεων σε διάστημα οκτώ ετών, επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
Καθιερώνονται έλεγχοι σε κάθε στάδιο της οικοδομής και θεσπίζεται Σώμα Ελεγκτών Μηχανικών, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι μηχανικοί με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχων. Η χρηματοδότηση του Σώματος θα γίνεται μέσω παραβόλων που επιβαρύνουν την οικοδομική άδεια και θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο αλλά και από τα ποσοστά των προστίμων αυθαιρέτων. Το ύψος των παράβολων θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.
Οι ελεγκτές δόμησης δεν θα μπορούν να είναι δημόσιοι/ιδιωτικοί υπάλληλοι ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί. Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία και να παρακολουθήσουν, με εξετάσεις, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό θα παρέχεται από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από το ΤΕΕ με την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η άδεια ελεγκτή δόμησης θα έχει ισχύ πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ελεγκτές θα ενταχθούν σε ηλεκτρονικό μητρώο που θα τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (έτσι μετονομάζεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας) του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά ελεγκτή που θα ορίζεται με κλήρωση, στα εξής στάδια:
  • Μετά την ολοκλήρωση της θεμελίωσης και των τειχίων του υπογείου.
  • Μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας.
  • Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.
Μετά τη διενέργεια των ελέγχων εκδίδεται από την πολεοδομία το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής. Με την κατάθεση του τελευταίου στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης κάνει αίτηση για σύνδεση με ρεύμα και νερό.ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...