Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


17 Νοε 2011

Στα χαρακώματα για το εφάπαξ


Το εφάπαξ των στρατιωτικών, κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 65.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας
Τέσσερις με πέντε μήνες η καθυστέρηση καταβολής

Σε θέση «μάχης» για το εφάπαξ είναι οι στρατιωτικοί και οι απασχολούμενοι στα
Σώματα Ασφαλείας, με τον χρόνο αναμονής για την έκδοση του βοηθήματος να φτάνει ακόμα και... τους έξι μήνες. Την ίδια στιγμή στο «κόκκινο» βρίσκεται το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, με τους ασφαλισμένους να εκφράζουν φόβους και για νέο... ψαλίδι στις παροχές (η αρχή έχει ήδη γίνει στα μερίσματα).

Όσον αφορά στο εφάπαξ στο στρατό, είναι σε άμεση συνάρτηση με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Ειδικότερα κυμαίνεται από 45.000 -140.000 ευρώ και κατά μέσο όρο προσεγγίζει τα 65.000 ευρώ. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση του βοηθήματος είναι τέσσερις με πέντε μήνες, με το εφάπαξ να καταβάλλεται ταχύτερα στο Ναυτικό και με μεγαλύτερη καθυστέρηση στον Στρατό (όπου υπάρχουν και πιο πολλά στελέχη).

Για την καταβολή του εφάπαξ έχουν συσταθεί Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας για τον Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία. Σε γενικές γραμμές οι όροι είναι κοινοί, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως υπό προϋποθέσεις χορηγείται προκαταβολή του εφάπαξ για την αγορά ή την επισκευή κατοικίας.

Οι απασχολούμενοι στα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν -εφάπαξ από το ΤΕΑΠΑΣΑ, με τον χρόνο αναμονής για την έκδοση της πολυπόθητης απόφασης να φτάνει ακόμα και τους έξι μήνες. Το καταβαλλόμενο βοήθημα κατά μέσο όρο είναι 35.000 ευρώ για όσους προέρχονται από το σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και τους πυροσβέστες και διαμορφώνεται στα 52.000 ευρώ για τους αστυφύλακες που προέρχονται από το σώμα της πρώην Χωροφυλακής.

Πώς δίνεται το βοήθημα

Τρείς «ειδικοί λογαριασμοί» χορηγούν το εφάπαξ στον Στρατό, στην Αεροπορία και στο Ναυτικό. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού (Μετοχικό Ταμείο Στρατού). Το εφάπαξ βοήθημα δίνεται στους εξερχόμενους από το στράτευμα ή σε όσους συμπληρώνουν 35ετή μετοχική σχέση.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 10ετούς συμμετοχής στο ταμείο, ενώ σε περίπτωση θανάτου το βοήθημα δίνεται στις οικογένειές τους.

Σημειώνεται πως το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το άθροισμα του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (το μέγιστο ποσό που έλαβε ως εν ενεργεία ο μέτοχος), του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, και ποσού 176 ευρώ για στρατιωτικούς μέχρι και τον διοικητικό βαθμό του Συνταγματάρχη και του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης για στρατιωτικούς από τον διοικητικό βαθμό του Ταξίαρχου και άνω που έλαβε ο μέτοχος την ημέρα εξόδου του πολλαπλασιαζόμενου επί τον αριθμό των ετών συμμετοχής του στο ταμείο.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως:

Για χρόνο μικρότερο του έτους υπολογίζεται ανάλογο ποσοστό.
Χρόνος μεγαλύτερος ή ίσος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ως πλήρης μήνας, μικρότερος δε του δεκαπενθημέρου δεν υπολογίζεται.
Ως χρόνος έναρξης μετοχικής σχέσης λογίζεται η πρώτη μέρα εισόδου στο στράτευμα.
Ως χρόνος λήξης μετοχικής σχέσης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διοικητική πράξη της αποστρατείας.

Πρέπει να επισημανθεί πως οι μέτοχοι που δεν έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια συμμετοχής στο ταμείο δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα. Στην περίπτωση αυτή όμως δικαιούνται να πάρουν πίσω άτοκα τις κρατήσεις που κατέβαλαν, ως πάγια δικαιώματα.

Ωστόσο οι παραιτούμενοι*, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικώς εξερχόμενοι του στρατεύματος συνεπεία καταδίκης -μετά ή άνευ εκπτώσεως του βαθμού τους- δικαιούνται εφάπαξ μόνο εφόσον δικαιωθούν σύνταξη από το Δημόσιο. Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη λαμβάνουν ατόκως τις πράγματι καταβληθείσες εισφορές.

2. Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας). Δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι οι μέτοχοι του ταμείου που απομακρύνονται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ύστερα από συμπλήρωση 10ετούς τουλάχιστον συμμετοχής στο ταμείο και εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη στρατιωτικής σύνταξης από το Δημόσιο (σε περίπτωση θανάτου, οι οικογένειες).

Εάν ο μέτοχος δεν έχει συμπληρώσει 10 χρόνια μετοχικής σχέσης, τότε παίρνει πίσω τις κρατήσεις που έχει καταβάλει.

Το ποσό του βοηθήματος είναι ανάλογο με τα χρόνια της μετοχικής σχέσης του δικαιούχου και τις αποδοχές, δηλαδή τον βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα, το επίδομα ειδικής απασχόλησης, το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, το ποσό των 176 ευρώ έως τον βαθμό του Σμηνάρχου ή το επίδομα υψηλής ευθύνης από τον βαθμό του Ταξιάρχου και άνω, που λαμβάνουν την ημέρα εξόδου τους από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

3. Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού). Εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται όσοι έχουν δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διακοπή της μετοχικής σχέσης οφείλεται σε σωματική ανικανότητα ή θάνατο, για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση δεκαετούς συμμετοχής.

Σημειώνεται πως:

Όσοι έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής δικαιούνται να λάβουν πίσω άτοκα τις πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν.
Όσοι μέτοχοι παραιτούνται*, τίθενται σε απόταξη και όσοι εξέρχονται οριστικώς από το Στράτευμα συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από τον βαθμό, δικαιούνται βοήθημα, εφόσον αποκτήσουν δικαίωμα για σύνταξη από το Δημόσιο.
Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη, λαμβάνουν πίσω άτοκα από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας τις πάγιες εισφορές που κατέβαλαν πράγματι.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Τη δυνατότητα να πάρουν προκαταβολή του εφάπαξ έχουν όσοι στρατιωτικοί θέλουν να αποκτήσουν σπίτι ή να βελτιώσουν την κατοικία που ήδη έχουν.

Σημειώνεται πως οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος ανέρχονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2913/2001, σε ποσοστό 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερομένους.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει 20 τουλάχιστον έτη συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό.

(ΕΘΝΟΣ 17/11/2011 – ΤΩΝ Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ)
http://staratalogia.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...