Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


7 Νοε 2012

Από 5% έως 15% κάτω οι συντάξεις


Από 5% έως 15% κάτω οι συντάξεις
Ολοι οι συνταξιούχοι και όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2013 θα σηκώσουν το βάρος των νέων μέτρων. Οι πρώτοι θα χάσουν επιπλέον των απωλειών που είχαν μέχρι σήμερα έως και 2 συντάξεις λόγω των νέων εισφορών και της κατάργησης των δώρων και οι δεύτεροι θα υποχρεωθούν να εργαστούν από 2 έως και 6 χρόνια παραπάνω (θα ισχύσουν από 1/1/2013 τα όρια του 2015 ν. Λοβέρδου και θα προστεθούν επιπλέον 2 χρόνια στα όρια ηλικίας με κατώτατο τα 62 για τα 40 έτη ασφάλισης
και ανώτατο τα 67 για τα 15 έτη ασφάλισης).
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων, που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, μειώνεται ως εξής: Για συνολικά καταβαλλόμενο ποσό άνω των 1.000,ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, ενώ από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
Καταργείται από 1-1-2013 η χορήγηση στους συνταξιούχους δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.
Θεσπίζεται από 1-1-2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου στα 720 ευρώ και προβλέπονται περαιτέρω περιορισμοί στο σχετικό δικαίωμα. Έτσι σε περίπτωση που η δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήματα, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης όταν το ποσό των εισοδημάτων αυτών υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ ετησίως (αναγωγή σε ετήσια βάση του ποσού των 720 ευρώ). Εάν τα εισοδήματά της είναι μικρότερα του ανωτέρω ετήσιου ποσού αλλά με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης το υπερβαίνουν, η κύρια σύνταξη των 720 ευρώ μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση που αυτά είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν.
Ορίζεται ότι το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αυξάνεται από 1-1-2014 στο 64ο έτος τηρουμένων των εισοδηματικών προϋποθέσεων.
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 
Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας. Συγκεκριμένα: στον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%, στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%, στον Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%, στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%, στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%, στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θες/νίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%, στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής -Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%, στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%, στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%.
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ 
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. των Ταμείων πλην του ΤΠΔΥ μπορεί να αυξομειώνεται το παραπάνω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%.
Καταργείται από 1-1-2013 η χορήγηση στους συνταξιούχους δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ: Ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκων με 25 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτείται φέτος στα 55. Αν συμπληρώνει το 2013 την 25ετία θα έβγαινε στα 65 αλλά με την προσθήκη ακόμη 2 ετών, θα έχει δικαίωμα να λάβει τη σύνταξη στα 67 (αύξηση 12 ετών)
ΙΚΑ: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει την 1/1/2013 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης θα έχει ως όριο τα 67 (από τα 65) για πλήρη και τα 62 (από τα 60) για μειωμένη (+2 χρόνια).
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Αντί της 37ετίας και της ηλικίας των 60 ετών, την 1/1/2013 θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετώνΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...