Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


1 Μαρ 2011

Ψαλίδι - πιλότος για ∆ΕΚΟ ∆ραστικές περικοπές αµοιβών στον ΟΤΕ και απολύσεις στην CosmΟΤΕΗ ώρα των ∆ΕΚΟ για περικοπές µισθών και περιορισµό γενικώς των δαπανών τους έφτασε, µε τον υπό γερµανική διοίκηση ΟΤΕ να δείχνει τον δρόµο.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε χθες δραστικές περικοπές στις αποδοχές των εργαζοµένων του οργανισµού (υπερωρίες, επιδόµατα κ.ά.), αλλά και απολύσεις 120 εργαζοµένων στη θυγατρική εταιρεία CosmOTE.

Πρόκειται για µέτρα που αποτελούν πιλότο γιατιςάλλες δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο (∆ΕΗ, ΟΠΑΠ κ.ά.). Η κυβέρνηση, υπό το βάρος και των δεσµεύσεων του Μνηµονίου, εµφανίζεται αποφασισµένη να εφαρµόσει τον νόµο του περασµένου ∆εκεµβρίου, που προβλέπει µειώσεις µισθών µέχρι και 25%, πλαφόν τις 4.000 ευρώ καιαφήνει ανέγγιχτους µόνο τους µισθούς κάτω των 1.800 ευρώ. Στις διατάξεις του έχουν κληθεί να προσαρµοστούν και οι εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις στις οποίες το ∆ηµόσιο έχει πλειοψηφικό ή ακόµη και µειοψηφικό αλλά σηµαντικό ποσοστό, σύµφωνα µε επιστολή που είχε στείλει ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στις διοικήσεις τους τον περασµένο ∆εκέµβριο. Η κυβέρνηση συγκεντρώνει τώρα στοιχεία για τον βαθµό κατά τον οποίο έχει προχωρήσει η εφαρµογή του νόµου και αναλόγως θα κινηθεί ώστε να µην υπάρξουν εξαιρέσεις καιυπεκφυγές καθώς το κλίµα µε την τρόικα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ο άµεσος στόχος των νέων µέτρων, σύµφωνα µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Μιχ. Τσαµάζ, είναι «να µειωθεί το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά της».

Ηδη έχουν τεθεί σεεφαρµογή συγκεκριµένες δράσεις για µείωση του κόστους σε όλες τις λειτουργίες του ΟΤΕ. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη µείωση του κόστους προσωπικού, οι περικοπές στη µητρική εταιρεία θα έχουν συνολικό ύψος 32 εκατ. ευρώ και θα ισχύσουν σταδιακά από σήµερα. Ορισµένες αφορούν το σύνολο των περίπου 9.200 εργαζοµένων του οργανισµού καιάλλες συγκε κριµένες κατηγορίες προσωπικού.

ΣΤΗΝ COSMOTE
που απασχολεί περίπου 3.500, δροµολογείται η απόλυση 120 εργαζοµένων µε ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας.

Στόχος είναι η µείωση των λειτουργικών εξόδων της CosmOTE κατά 40 εκατ. ευρώ για το 2011 ενώ, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, στους αποχωρούντες θα προσφερθεί πακέτο διευκολύνσεων, το οποίο θα ισοδυναµεί µε αποδοχές από ένα έως τρία έτη, ανάλογα µε την ηλικία, την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, θα υπάρξει δυνατότητα διατήρησης, για εύλογο διάστηµα, παροχών όπως είναι η ατοµική και οικογενειακή ασφάλιση υγείας και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η κάλυψη δαπάνης φύλαξης τέκνων κ.ά.

∆ΥΣΚΟΛΗ χαρακτήρισε την απόφαση για τη µείωση του προσωπικού σε επιστολή του προς τους εργαζοµένους ο επικεφαλής της εταιρείας Μιχ. Τσαµάζ, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει «τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εταιρείας» και να προστατεύσει «την πλειονότητα των εργαζοµένων της».

32 εκατ. ευρώ
εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν από τη µείωση του κόστους προσωπικού στη µητρική εταιρεία 40 εκατ. ευρώ
υπολογίζεται ότι θα µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της CosmOTE το 2011 Στοιχεία
για την εξέλιξη της µισθοδοσίας σε όλες τις ∆ΕΚΟ συγκεντρώνει το υπουργείο Οικονοµικών
Ο νόµος προβλέπει µειώσεις µισθών έως και 25% και πλαφόν τα 4.000 ευρώ

Αντιδρούν ΓΣΕΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ

«Παράνοµες και προκλητικές» χαρακτηρίζει τις 120 απολύσεις στην CosmOTE η ΓΣΕΕ, η οποία απειλεί µε δυναµικές αντιδράσεις.

Σύµφωνα µε τη ΓΣΕΕ, «η απόφαση αυτή της διοίκησης της CosmOTE ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας και αναλγησίας, γιατί πρόκειται για τη µεγαλύτερη και πλέον κερδοφόρα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, µε τη µεγαλύτερη παραγωγικότητα και τη χαµηλότερη µισθολογική δαπάνη, στην Ε.Ε.». Για «στοχευµένη απόλυση 120 εργαζοµένων της εταιρείας» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ Παν. Κούτρας, λέγοντας οτι την ίδια ώρα παρέχει προκλητικότατες αµοιβές στα διευθυντικά και επιτελικά στελέχη της.


Βουτιά κερδών

Τα έκτακτα µέτρα για τον ΟΤΕ ανακοινώθηκαν λίγες ηµέρες µετά τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του οµίλου για το 2010, που έδειξαν σηµαντική καθίζηση κερδών.

Το 2010 ο όµιλος έκλεισε µε καθαρά κέρδη 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 410,9 εκατ. ευρώ το 2009.
Παίρνουν σειρά ∆ΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 40 εκατ. ευρώ σε υπερωρίες και εκτός έδρας, θα κάνει φέτος η ∆ΕΗ, σύµφωνα µε την επιστολή που έχει αποστείλει στον υπουργό Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου ο πρόεδρός της Αρθούρος Ζερβός. Τον ∆εκέµβριο του 2010, όταν ο υπουργός Οικονοµικών έστειλε επιστολές στους επικεφαλής των εισηγµένων στο Χ.Α. ∆ΕΚΟ ζητώντας τους να λάβουν µέτρα ανάλογα µε εκείνα που αποφασίστηκαν για τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις, η διοίκηση της ∆ΕΗ του απάντησε ότι έχει µειώσει ήδη κατά 220 εκατ. ευρώ τη µισθοδοσία για πέρυσι και πως σηµαντική θα είναι η µείωση και για το 2011.

Ετσι,στηνεπιστολήπου έχει στείλει προς τον υπουργό Οικονοµικών ο πρόεδρος της ∆ΕΗ, τον ενηµέρωσε πως φέτος θα εξοικονοµήσει από υπερωρίες και εκτός έδρας γύρω στα 40 εκατ. ευρώ.

ΣΤΑ ΕΛΠΕ η διοίκηση του οµίλου έχει σήµερα συνάντηση µε τους εργαζοµένους για τη συλλογική σύµβαση εργασίας του 2011. Και στα Ελληνικά Πετρέλαια αναµένεται να γίνουν περικοπές προς την κατεύθυνση που έχει δοθεί από τον υπουργό Οικονοµικών. Μεταξύ των άλλων, επιδόµατα προς τους εργαζοµένους αλλά και µπόνους προς υψηλόβαθµα στελέχη αναµένεται να τεθούν στο τραπέζι των περικοπών.

ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ. Ψαλίδι αναµένεται και στις απολαβές των υπαλλήλων του ΟΠΑΠ και ενώ έχει προηγηθεί«κούρεµα» στους µισθούς των υπαλλήλων της ΕΠΟ. Μειώσεις αποδοχών αναµένονται για τα στελέχη του ΟΠΑΠ και θα πέσει ψαλίδι και στις διάφορες επιτροπές.NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...