Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


27 Ιουν 2011

Πανελλαδικές, για προαγωγή στο Δημόσιο

Νέο τοπίο στη δημόσια διοίκηση από  το φθινόπωρο Εποχή Μνημονίου για το Δημόσιο με θεσμούς, όπως η μερική απασχόληση και η μισθωτή εφεδρεία, να αποτελούν καθεστώς στις δημόσιες υπηρεσίες και το ενιαίο μισθολόγιο να εγκαθιδρύει «ψαλιδισμένες» αποδοχές, συνδεδεμένες απολύτως με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του δημόσιου υπαλλήλου, που δεν θα είναι άσχετη με τη «βαθμολογία» της διοικητικής μονάδας στην οποία υπηρετεί, βάσει αντικειμενικών δεικτών.

Νέο τοπίο στη δημόσια διοίκηση από το φθινόπωρο Είναι η νέα εποχή για τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα αρχίσει από το φετινό φθινόπωρο, και θα εγκαταστήσει ένα νέο τοπίο στη δημόσια διοίκηση.
Η επόμενη ημέρα θα βρει τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες με νέο εργασιακό περιβάλλον, νέο κώδικα δεοντολογίας και νέο πειθαρχικό δίκαιο.
Τις σαρωτικές αλλαγές σηματοδοτεί ίσως και η απόφαση του πρωθυπουργού να διχοτομήσει το πανίσχυρο και πρώτο τη τάξει μέχρι χθες υπουργείο Εσωτερικών σε υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών, καθώς και η παρουσία δύο πρωτοκλασάτων στελεχών της κυβέρνησης -του Δημήτρη Ρέππα και του Χάρη Καστανίδη- με ξεχωριστές πλέον αρμοδιότητες και ευθύνες.
Συγχωνεύσεις
Επί πλέον, παραμένει εν ισχύι ο «εφιάλτης» των συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου, που σε κυβερνητικό επίπεδο δεν έχει διευκρινιστεί αν θα συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα του ενός εκ των αντιπροέδρων της κυβέρνησης, του Θόδωρου Πάγκαλου, ή του υπουργού Δημήτρη Ρέππα, όμως είναι σίγουρο ότι θα τινάξει στον αέρα τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θα θεωρηθούν πλεονάζον προσωπικό και θα χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ για να «κερδίσουν» τη μετάταξή τους σε άλλο οργανισμό.
Στους υπαλλήλους αυτούς θα δοθεί η εναλλακτική λύση της μισθωτής εφεδρείας, η οποία όμως δεν μπορεί να συζητηθεί για όσους έχουν υπόλοιπο αρκετά χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, αλλά μόνο για εκείνους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Ο θεσμός της μισθωτής εφεδρείας προβλέπει τη δυνατότητα ο υπάλληλος να μένει στη διάθεση της υπηρεσίας, χωρίς όμως συγκεκριμένη εργασία, και να αμείβεται με το 50% ή το 60% των αποδοχών του για τρία χρόνια. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού απολύεται, αν όμως έχει συμπληρώσει τα χρόνια, συνταξιοδοτείται κανονικά και λαμβάνει κανονικά το εφάπαξ.
Επίσης το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αποφασίσει να θεσμοθετήσει τη μερική απασχόληση στο Δημόσιο σε εθελοντική βάση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια νεοπροσλαμβανόμενη μητέρα ανηλίκων θα μπορούσε να εργάζεται μόνο τρεις ημέρες την εβδομάδα, με αντίστοιχη μείωση βέβαια της αμοιβής της. Μαζί με τη μερική απασχόληση θα θεσμοθετηθεί και η δυνατότητα στους υπαλλήλους να παίρνουν μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία τους και να μπορούν να εργάζονται αυτό το διάστημα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια να διατηρούν τη δυνατότητα να επιστρέφουν στο Δημόσιο όταν λήγει η άδειά τους. Στην περίπτωση αυτή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δημήτρης Ρέππας και στη Βουλή, θα ισχύσουν κανόνες ελέγχου και ασυμβίβαστα, ώστε να μη γίνει το κράτος υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων.
Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε επίπεδο υπουργείου είναι:
1 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Εχει χαρακτηριστεί επείγουσα ανάγκη, ώστε να καλυφθεί το ψηφιακό κενό που χωρίζει την Ελλάδα και ειδικότερα το δημόσιο τομέα από τις υπόλοιπες αναπτυγμένες κοινωνίες. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αν «περάσουν» στο Δημόσιο, μπορούν να οδηγήσουν σε λιγότερη γραφειοκρατεία και περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν ευκαιρίες στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες. Την ανάπτυξη των δράσεων και το συντονισμό θα έχει ο νέος υφυπουργός Τζωρτζάκης.
2 Νέο οργάνωση και διάρθρωση στα υπουργεία: Η διοικητική δομή των υπουργείων θα τεθεί επί τάπητος και εξ υπαρχής, με στόχο τον εξορθολογισμό, ώστε να τεθούν τα θεμέλια του επιτελικού κράτους με συνεκτική κεντρική διοίκηση, που να μπορεί να χαράξει στρατηγική. Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπουργείων θα εξεταστούν συνολικά και θα δημιουργηθούν νέα οργανογράμματα, με στόχο να υπάρξει ανταπόκριση με τη σύγχρονη λειτουργία του κράτους. Θα οριστούν επακριβώς οι αρμοδιότητες και οι επάλληλες δράσεις, ώστε να μην υπάρχουν σύγχυση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
3Προαγωγές με γραπτούς διαγωνισμούς: Η αξιολόγηση των προϊσταμένων θα γίνεται με γραπτούς διαγωνισμούς και προφορική προσωπική συνέντευξη, ώστε, όπως έκανε μνεία στις πρώτες δηλώσεις του ο κ. Ρέππας, να αποκτάται πλήρης εικόνα για την προσωπικότητα ενός εκάστου, πέραν των τυπικών προσόντων που διαθέτει. Η μετάβαση από το ένα κλιμάκιο στο άλλο θα γίνεται κάθε 5 χρόνια και θα προϋποθέτει αξιολόγηση και θετική κρίση. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΕΙΣΕΠ) προχωρεί τη διαδικασία σύστασης των Συμβουλίων Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) ανά υπηρεσία και φορέα, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να επιλεγούν με διαγωνισμό οι νέοι προϊστάμενοι στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα νέα όργανα, σύμφωνα με το νόμο 3839/2010, θα είναι υπεύθυνα για την επιλογή των προϊσταμένων μέσα από ένα σύνθετο σύστημα μοριοδότησης, που θα συντίθεται από: αντικειμενικά προσόντα (χρόνια υπηρεσίας, τίτλοι σπουδών κ.τ.λ.), βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις, με ερωτηματολόγια πολλαπλών ερωτήσεων, και προφορική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα, στη συνθετική και αναλυτική σκέψη. Τα ποιοτικά ουσιαστικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου καταλαμβάνουν το 77% της μοριοδότησης που αφορά την τελική βαθμολογία, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να τεθεί ένα πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων στη διαδικασία συνέντευξης των υποψήφιων γενικών διευθυντών και διευθυντών, οι οποίοι θα εξετάζονται σε θέματα επαγγελματικής δράσης του φορέα.
4 Σύνδεση αποδοχών - παραγωγικότητας: Ο στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Ρέππας, οι υπάλληλοι να αξιολογούνται και να αμείβονται για ό,τι αξίζουν. Αυτό σημαίνει ότι οι προαγωγές θα συνδεθούν με αξιολόγηση και οι αυξήσεις με την αλλαγή κλιμακίου με βάση την ωρίμανση δεν θα είναι δεδομένες όπως σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει θετική κρίση και θα συνδέεται με την παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχεται και η αποδοτικότητα της υπηρεσίας, αν πέτυχε τους στόχους της, με βάση αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες.
5Αρση μονιμότητας: Ενα από τα καυτά ζητήματα που εξετάζει η κυβέρνηση είναι και το ακανθώδες ζήτημα της «μερικής» άρσης της μονιμότητας σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος έχει ήδη θέσει στο «τραπέζι» της συζήτησης για τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος τη διατήρηση της μονιμότητας μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, το διδακτικό προσωπικό και οι εφοριακοί. *ΕΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...