Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


1 Ιουλ 2011

Αδειάζουν το Δημόσιο


Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Στην κλίνη του Προκρούστη μπαίνει ο δημόσιος τομέας συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει, κυριολεκτικά στα "τυφλά" (αφού δεν έχει προηγηθεί καταγραφή των αναγκών) τον περιορισμό χιλιάδων θέσεων μόνιμου προσωπικού κι άλλων σχέσεων εργασίας.
Οι αλλαγές θα γίνουν μέσω της σύνταξης νέων οργανογραμμάτων σε υπουργεία, δημόσιους φορείς, δήμους και νομικά πρόσωπα, από τους οποίους θα καταργηθούν μια σειρά διευθύνσεων, υπηρεσιών και οργανισμών.
Το σχέδιο είναι να μειωθούν κατά περίπου 40% οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις μέσα στα επόμενα χρόνια ώστε το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δημόσιο να "πέσει" από τα 17 δισ. ευρώ που φτάνει σήμερα στα 10-12 δισ. το χρόνο.
Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες υπάλληλοι θα χαρακτηρισθούν πλεονάζοντες και αφού παραμείνουν ένα-δύο χρόνια στη λεγόμενη «χρυσή εφεδρεία» στη συνέχεια θα απολύονται.
Κι αυτό γιατί λόγω της περικοπής των θέσεων θα καθίσταται αδύνατη η μετάταξή τους σε κάποια άλλη υπηρεσία.
Επομένως από τη στιγμή που θα αποκλείεται η απορρόφησή τους μέσω μετακίνησής τους, θα βρεθούν στο δρόμο.
Με τον οργανωτικό ανασχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών θα γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διευθύνσεων, ώστε να προωθούνται πιο γρήγορα και συγκεκριμένα οι πολιτικές που θα εκπονεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ενός υπουργείου ή δημόσιου οργανισμού.
Σχετικά με τη διάρθρωση αυτή, πρέπει να δικαιολογείται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι λόγω άλλων σκοπιμοτήτων π.χ. όπως η δημιουργία νέων θέσεων προϊσταμένων.
Στη σχετική πρόταση τονίζεται ότι "σκόπιμο είναι να επιδιωχθεί η σύμπτυξη υπηρεσιακών μονάδων, όπου αυτό δικαιολογείται ώστε ομοειδή ή ομόλογα αντικείμενα να συντονίζονται και οι υπηρεσίες να λειτουργούν ορθολογικά και αποδοτικά".
Η σύσταση των νέων υπηρεσιακών μονάδων θα μπορεί να γίνει με "βάση το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε αυτές που έχουν σχέσεις με τις πολιτικές και το καθ’ ύλη αντικείμενο του υπουργείου δήμου ή ΝΠΔΔ, και σ’ εκείνες που αφορούν την εσωτερική διοίκηση π.χ. όπως θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης, οικονομικού, οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών κ.ά.
Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων ανά τομέα θα αναλάβουν τον προγραμματισμό της δράσης, την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων που καθορίζονται, την αλληλοενημέρωση, το συντονισμό και την αποφυγή αλληλοκάλυψης αναγκών.
Προκειμένου να περιορισθεί κατά τουλάχιστον 30% ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε δημοσίου φορέα και να απομακρυνθούν οι πλεονάζοντες εργαζόμενοί του, θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε προσωπικό και αντιστοιχία κλάδου/ ειδικότητας με θέσεις ευθύνης με βάση τις λειτουργικές ανάγκες, χωρίς δεσμεύσεις από τα σημερινά κλαδολόγια και την τρέχουσα κατανομή οργανικών θέσεων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μείωση του αριθμού των οργανικών μονάδων, ώστε να υπάρχουν λιγότεροι αλλά αυθεντικότεροι ρόλοι προϊσταμένων στο επίπεδο του τμήματος και της διεύθυνσης και αυτό είναι το πρώτο κύμα των αλλαγών...ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...